““Kültürel Bağlar", aslında insanlığın mirası ile çağdaş varlığı arasındaki derin bağlantıyı anlatan iki kelimeyi bir araya getirerek anlam kazandıran bir tanım. Bu yarışma teması fotoğrafçılara, ortamdan bağımsız olarak kültürleri, gelenekleri ve yerel sanatı günlük yaşamlarımızın dokusunu ile anlamlandırmak için bir fırsat veriyor.

"Kültürel Bağlar" asırlık geleneklerin ve sanatsal ifadelerin çağdaş varoluş ritmiyle zarif bir şekilde bir arada bulunduğu örneklerin yakalanarak kaydedilmesini istiyor. Katılımcılar, Anadolu ve Rumeli topraklarına yayılmış, kuşaklar boyunca nesilden nesle aktarılarak günlük yaşamın rutinleri içine incelikle yerleşen uygulamaların, geleneklerin veya sanatsal yansımaları “görmek” ile “görevli” olacak. "Kültürel Bağlar" tema konusu, kendini sınırlamıyor; daha ziyade, “görünmeyen” mirasın günümüzde kendine yer bulma biçimlerine odaklanıyor.

473

Katılımcı

1348

Fotoğraf

150

Finalist

56

Dereceye giren

Dereceye Giren O Anlar